Integrace

Krok 1 – Instalace

Stáhněte si WordPress Plugin zde: https://wp-plugin.cookiesbar.io/dynamic-cookies-bar-pro.zip

Pluginy > Instalace pluginů, najděte cookieslista.cz a dejte Instalovat.

Po instalaci pluginu klikněte na Aktivovat.

Krok 2 – vložení licence

Na této stránce vložíte kód licence, který se vám vygeneroval ve správci licencí.

Krok 3 – konfigurace

Pokud je vše v pořádku, uvidíte tuto stránku, kde můžete provést konfiguraci pluginu dle potřeb:

Pokročilé možnosti

Pro spouštění konverzních kódů, popřípadě jiných skriptů, které vyžadují, aby byly načteny externí služby využijte callback načtení všech skriptů takto:


<script>
var _dcb = _dcb || {};
_dcb.scripts_loaded_callback = function( services ) {
  // V parametru "services" bude pole ID služeb, které uživatel povolil.
  // ID jednotlivých služeb naleznete v jejich konfiguraci v poli Identifikátor 
  // (např. google_ads, google_analytics, google_tag_manager, facebook_pixel, ...).
  // Zde můžete spustit konverzní kódy.
  
  // Ukázka, jakým způsobem lze konverzní skripty spustit:
  for ( var i = 0; i < services.length; i++ ) {
    // Cena objednávky pro všechny konverzní skripty.
    var order_price = 499.00;
    
    // Spuštění konverzního skriptu podle povolené služby.
    switch ( services[i] ) {
      case 'google_ads':
        // Příklad spuštění konverzního skriptu pro Google Ads.
        gtag( 'event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL', 
           'value': order_price, 'currency': 'CZK', 'transaction_id': 'ID_OBJEDNAVKY' } );
        break;
      case 'facebook_pixel':
        // Příklad spuštění konverzního skriptu pro Facebook Pixel.
        fbq( 'track', 'Purchase', { currency: 'CZK', value: order_price } );
        break;
    }
  }
}
</script>

 

Krok 1 – Nastavení cookies lišty

Po zakoupení licence můžete v přehledu licencí po kliknutí na tlačítko Spravovat vaši cookies lištu nastavit dle potřeb.

Krok 2 – Integrace cookies lišty

Vložte do všech stránek webu za značku <head> kód:

<script src="https://jsapi.cookiesbar.io/cbapp.js?lang=cs&key=[LICENSE_KEY]" ></script>

Kde text [LICENSE_KEY] nahraďte licenčním klíčem pro doménu webu, na který cookies lištu vkládáte.

Krok 3 – Integrace zásad ochrany osobních údajů

Pro zobrazení textu Zásad ochrany osobních údajů vložte na patřičné místo HTML element:

<div id="cookies-bar-privacy-policy"></div>

Pokud bude na jakékoliv stránce nalezen element s attributem id=“cookies-bar-privacy-policy“, bude do něj Váš text automaticky doplněn.

Krok 4 – Změna nastavení cookies návštěvníkem

Návštěvník má mít dle práva možnost na změnu nastavení cookies. Pokud cookies lištu budete chtít zobrazit pomocí odkazu, vložte do odkazu do atributu href hodnotu

javascript:_dcb.open_config();

Krok 5 – Ukládání souhlasů

Jelikož je nutné pro doložení ukládat logy udělení souhlasu, tak je třeba, aby jste v rámci svého webu implementovali ukládání těchto logů.
V rámci JavaScriptu tedy připravte metodu, která má jeden vstupní parametr. Tomuto parametru budeme předávat pole povolených služeb využívajících Cookies/obdobných technologií (např. Web Storage). Pole předaných služeb se skládá z ID služeb. Volání vaší metody zavedete tímto nastavením do _cookiesbarjsapi.consent_callback.

Příklad:

<script>
var _cookiesbarjsapi = _cookiesbarjsapi || {};
_cookiesbarjsapi.consent_callback = function ( allowed_services ) {
    // Zde můžete např. zavolat AJAX, který uloží log udělení souhlasu.
  // Doporučujeme ukládat unikátní identifikátory uživatele, které jsou k dispozici: 
  // veřejná IP, USER AGENT, URL, datum a čas udělení souhlasu
    console.log( allowed_services ); // vypíše v konzoli pole ID všech schválených služeb
};
</script>

Pokud na webu využíváte konverzní skripty, např. Google Adwords, tak je třeba je spustit až po tom, kdy jsou načteny všechny povolené služby. To lze provést nastavením JS metody pro callback scripts_loaded_callback.

Finální skript tedy může vypadat takto:

<script>
var _cookiesbarjsapi = _cookiesbarjsapi || {};
_cookiesbarjsapi.consent_callback = function ( allowed_services ) {
    // Zde můžete např. zavolat AJAX, který uloží log udělení souhlasu.
  // Doporučujeme ukládat unikátní identifikátory uživatele, které jsou k dispozici: 
  // veřejná IP, USER AGENT, URL, datum a čas udělení souhlasu
    console.log( allowed_services ); // vypíše v konzoli pole ID všech schválených služeb
};
_cookiesbarjsapi.scripts_loaded_callback = function( allowed_services ) {
    // Zde můžete spustit konverzní skripty dle potřeby.
    console.log( allowed_services ); // vypíše v konzoli pole ID všech schválených a načtených služeb
};
</script>