Zákonný důvod užívání Cookies nebo Web Storage

Při vytváření vašich Zásad ochrany osobních údajů se můžete setkat s pojmem zákonný důvod užívání Cookies či podobných technologií, jako je Web Storage. V tomto příspěvku se podíváme na to, jak zákonný důvod správně vyplnit. Pro zjednodušení budeme pro Cookies i Web Storage využívat termín Cookies.

Zákonný důvod užívání Cookies prosím uveďte podle toho, proč jednotlivá Cookies na Vašem webu potřebujete nebo chcete mít. Je možné vybrat následujících kategorií: Plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný zájem, souhlas uživatele. Při stanovení zákonného důvodu můžete použít následující možnosti:

 1. Plnění právní povinnosti: podléhám právní povinnosti stanovené právním předpisem (např. zákonem, nařízením, vyhláškou), na jejímž základě musím zpracovávat určitě údaje uživatelů a tyto údaje získávám pomocí cookies. Lze si položit otázku: Poruším určitou právní povinnost, pokud cookies nepoužiji nebo nezískám jejich prostřednictvím určité údaje?
  Pozn. tento důvod je velice ojedinělý.
 2. Plnění smlouvy: údaje získané pomocí cookies jsou nezbytné pro splnění povinností, ke kterým jsem se zavázal, příp. slouží ke zpracování údajů před splněním smlouvy, pokud si to subjekt údajů vyžádá. Lze si položit otázku: Pokud cookies nevyužiji a údaje nezískám, bude ohroženo nebo znemožněno plnění povinnosti, ke které jsem se subjektu smluvně zavázal, popř. nebude možné smlouvu uzavřít?
  Pozn. tento důvod je velice ojedinělý.
 3. Oprávněný zájem: cookies nevyužívám z důvodů plnění právních či smluvních povinností, ale z jiných důležitých důvodů, ať již mých nebo třetí strany, přičemž tyto důvody převáží zásah do soukromí subjektu údajů (bude se jednat především o technická cookies, bez kterých není možné web provozovat). Za tímto účelem je třeba zvážit:
  • důležitost oprávněného zájmu Poskytovatele na zpracovávání osobních údajů;
  • důsledky zpracovávání údajů pro dotčené subjekty údajů; a
  • přijetí dostatečných záruk ze strany Poskytovatele pro ochranu práv a svobod subjektů údajů.

  Pokud výsledek vychází ve prospěch mého oprávněného zájmu, mohu tento zákonný důvod použít.

  Pozn. mezi oprávněným zájmem Poskytovatele a nezbytností získání souhlasu, který je nezbytný, pokud žádný jiný důvod není dán, není jasná hranice a často závisí na konkrétních okolnostech.

 4. Souhlas uživatele: nemám žádný z výše uvedených důvodů, přesto mám zájem cookies využívat a získávat jejich pomocí údaje (bude se jednat především o marketingová cookies).